تشک بازی

تشک بازی

فسقلییه مامان این تشک بازی رو خودم برات درست کردم تا باهاش بازی کنی وقتی درست می کردم به بابات گفتم اگه توش بازی نکنه خیلی ناراحت می شم آخه خداییش خیلی خسته شده بودم هم به کارای خونه می رسیدم وقتی تو هم می خوابیدی زود می رفتم پای چرخ خیاطی تا تشکتو درست کنم در ضمن دست پسر گلم درد نکنه  باهاش بازی می کنی وبه آهنگش گوش میکنی و به عروسکاشم ضربه می زنی.تشک بازی

 [ موضوع : یادداشت های مامان]
[ يکشنبه 23 بهمن 1390 ] [ 19:16 ] [ بابا و مامان فرهام ] [ ]